Home
HOME Sprachauswahl / Volba jazyka Projektintern / Pro partnery projektu Impressum © 2014 by WFE GmbH
Ziel 3 FuE
 
You are here: Home » Project » Cíle
 

Inhalte
    Project
    linkTransparent.gif Cíle
        Partneři
        Průběh projektu
        Firmy / Institut
        Download
        Pořádané akce
        Dokumenty
ähnliche PROJEKTE
podobné PROJEKTY
Wissenschaftliches Konzept zur Entwicklung der Innovationspotentiale in der gemeinsamen Region
--
Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionuSTUDIE
„Schnittstelle Technologie-Transferzentrum“

--
STUDIE
„Možnosti, příležitosti a bariéry přeshraničního transferu technologií“


-----

Resümee
„Schnittstelle Innovations- und Technologie-Transferzentrum“ für die Grenzregion Sachsen-Tschechien“


-----

Best-Practice-Beispiele
F & E
Sachsen-Tschechien

výzkum, vývoj, inovace ÚK

Cíle

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení investic do znalostí a inovací a rozvoj podnikatelského potenciálu, zejména malých a středních podniků.
Z hlavního cíle jsou odvozeny dva dílčí cíle, které budou poháněny paralelně.
Prvním dílčím cílem je zintenzivnění přenosu znalostí a technologií z výzkumné sféry do sféry aplikační.
Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím úzké, dlouhodobě účinné, udržitelné a přeshraniční spolupráce mezi výzkumnými institucemi, MSP a vysokými školami a jejich studenty a absolventy. Upenvění stávajících a zejména pak budování nových struktur spolupráce bude hlavním úkolem během realizace projektu.
Druhý dílčí cíl projektu je přispění k zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků pro výzkum a vývoj ve firmách. Naší snahou je, aby mladí, kvalifikovaní lidé zejm. díky odborným stážím a zpracování bakalářských a diplomových prací získali přehled o atraktivních firmách v regionu.

 

Partner / Partneři
Bezirksamt Usti
Bezirkswirtschaftskammer
WFE GmbH

Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e.V.