Home
HOME Sprachauswahl / Volba jazyka Projektintern / Pro partnery projektu Impressum © 2014 by WFE GmbH
Ziel 3 FuE
 
You are here: Home » Project
 

Inhalte
    Ziel3 / Cíl3
    Aktuelles / Aktuality
linkTransparent.gif Project
        Cíle
        Partneři
        Průběh projektu
        Firmy / Institut
        Download
        Pořádané akce
        Dokumenty
    Projekt
    grafik
ähnliche PROJEKTE
podobné PROJEKTY
Wissenschaftliches Konzept zur Entwicklung der Innovationspotentiale in der gemeinsamen Region
--
Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionuSTUDIE
„Schnittstelle Technologie-Transferzentrum“

--
STUDIE
„Možnosti, příležitosti a bariéry přeshraničního transferu technologií“


-----

Resümee
„Schnittstelle Innovations- und Technologie-Transferzentrum“ für die Grenzregion Sachsen-Tschechien“


-----

Best-Practice-Beispiele
F & E
Sachsen-Tschechien

výzkum, vývoj, inovace ÚK

Popis projektu

V průběhu realizace projektu by měly být vytvořeny kooperační sítě mezi vědecko-výzkumnými institucemi a aplikační sférou, zejména malými a středními podniky, a studenty a absolventy vysokých škol.
Jako základ pro střetávání nabídky a poptávky v oblasti výzkumu a vývoje bude sloužit webová platforma, která vznikne v rámci projektu. Na této platformě budou moci VaV-instituce prezentovat výsledky svého výzkumu a inovací směrem k podnikatelské sféře. Podnikatelé naopak budou moci informovat o svých potřebách v oblasti výzkumu a vývoje. Kromě toho budou pracovníci realizačního týmu zájmy obou těchto stran v oblasti VaV aktivně zjišťovat a vzájemně zprostředkovávat.
Dalším stavebním kamenem  projektu je zapojení studentů a absolventů vysokých škol formou odborných stáží nebo nabídky témat bakalářských a doplomových prací.
Díky spolupráci s těmito mladými, vysoce kvalifikovanými lidmi získají malé a střední podniky přístup k aktuálnímu know-how a mohou do budoucna získat i nové zaměstnance.
Dále Akční plán rozvoje vědy, výzkumu a inovací předpokládá do roku 2012 vznik Krajského centra pro transfer technologií v Ústeckém kraji. Toto centrum by mělo sloužit k přenosu poznatků od výzkumných institucí do podnikatelské praxe, k vyhledávání potenciálních partnerů pro komercializaci těchto poznatků a k usnadnění komunikace a spolupráce mezi partnery.

 

Partner / Partneři
Bezirksamt Usti
Bezirkswirtschaftskammer
WFE GmbH

Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e.V.